Wageningen Milieu en Ruimtelijke Ordening is gespecialiseerd in het advies op het raakvlak van milieu en ruimtelijke ordening. RO is een cyclisch proces waarin veel factoren een rol spelen en elkaar beïnvloeden. Het te laat in beschouwing nemen van milieufactoren leidt vaak tot extra werk en frustratie in het proces. In tegenstelling tot de klassieke benadering waarin milieufactoren “getoetst” worden, volgens de aanpak van WMRO, de milieufactoren een volwaardige rol gegeven in het ontwerpproces. Hierdoor is het eindplan van hogere kwaliteit en verloopt het proces sneller en goedkoper doordat het afbreukrisico wordt verkleind.

WMRO biedt advisering en detachering bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Waarom WMRO?

  • Vaste prijs en resultaatgarantie: WMRO werkt voor vaste prijzen voor adviesproducten en biedt een resultaatgarantie, d.w.z. dat alle overleg met overheden en daaruit voortvloeiende acties in de prijs zijn inbegrepen
  • Eén contactpersoon voor alle werkzaamheden
  • Gratis vooroverleg
  • Ruime advieservaring zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven
  • Snelle doorlooptijd